• تماس ما
  • 01135651588 - 09055601588
  • ایمیل ما
  • hamidreza.taghinejad2019@gmail.com

طراحی و تولید دستگاه قطعه شویی گرمایش دوگانه قدرتمند(2021) -Cylinder washing