• تماس ما
  • 01135651588 - 09055601588
  • ایمیل ما
  • hamidreza.taghinejad2019@gmail.com

استحکام صنعت -تولید سیلندر شوی- قطعه شویی -تجهیـزات مـدرن تعمیرگاهی -استحکام صنعت Cylinder washing